ИНФОРМАЦИЯ

По повод откриването на новия ресторант от веригата “Captain Cook” намиращ се на “опашката на коня”, част от маркетинговия екип на ресторантите се свърза с нас.

Явното предизвикателство бе, че имахме изключително кратък срок да направим и предадем снимките, за да могат да се употребят в деня на откриването. Изненадващото предизвикателство в деня на снимките бе, че самият ресторант съвсем не бе готов и в почти целият му интериор кипеше бурен строителен труд.

Все пак успяхме да подготвим една част от ресторанта и по този начин да свършим работата, за която бяхме дошли и така да спасим снимачния ден. В крайна сметка успяхме да се справим, както със заснемането, така и с краткия срок за обработка и предаване на материалите.

АКЦЕНТИ

нашият принос към проекта

заснемане

пост обработка

Повече проекти?

Виж още »

Имаш идея?

Обади се!